Toegang: Openbaar
Afbeelding:
Provincie: Landelijk
Onderwijstype: Basisonderwijs

Heb jij het initiatief genomen om het schoolplein te vergroenen? Ben je een schoolproject gestart over plastic soep of ben je met de klas in duurzame energiebronnen gedoken? Is jouw collega een samenwerking aangegaan met een bedrijf om samen met leerlingen na te denken over duurzame oplossingen? Doet jouw leerkracht jaarlijks mee aan Warme Truiendag of Dag van de Duurzaamheid? Werkt jouw schooldirecteur samen met scholen in het buitenland? Gaan jullie aan de slag met maatschappelijke vraagstukken?

Ben jij zo’n duurzame docent? Of is jouw leerkracht of collega de duurzame kracht op school?

Meld je hier aan

Toegang: Openbaar
Afbeelding:
Provincie: Landelijk
Onderwijstype: Basisonderwijs

De Voorleesactie is een laagdrempelige actie om aan de slag te gaan met duurzame ontwikkeling in de klas. De actie valt precies in de Kinderboekenweek. Die heeft dit jaar als thema ‘Worden wat je wil’. Dat gaat, net als duurzaamheid, over toekomst. Tijdens de Voorleesactie lees je een verhaal voor uit zo’n boek. En het zou mooi zijn als je meer doet dan alleen voorlezen. Leren voor duurzame ontwikkeling is een mooi startpunt voor een project of lessenserie, activerend, geïntegreerd onderwijs in jouw klas. We dagen je uit om rondom het door jouw gekozen verhaal zo’n project vorm te geven!

Duurzame PABO heeft een reeks boeken uitgegeven rondom duurzame thema’s. Deze boeken staan op de website van Duurzame PABO en zijn als pdf digitaal beschikbaar.

Download de voorleesboeken

logo duurzame pabo

Toegang: Openbaar
Afbeelding:
Provincie: Landelijk
Onderwijstype: Basisonderwijs

Wereldwijd staan bossen in brand. Wat veroorzaakt die bosbranden? En hoe kunnen we ze stoppen? Met dit lespakket verkennen de leerlingen samen de oorzaken en gevolgen van de wereldwijde bosbranden en komen vervolgens samen in actie door een sponsorloop te organiseren.

De les stimuleert systeemdenken en het gevoel bij leerlingen dat ook zij iets kunnen doen tegen bosbranden. Vorm: Klassikale les met powerpoint, leerlingwerkblad en docentenhandleiding.

Lestijd: 90 minuten (exclusief keuze-opdrachten). De les sluit aan bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, kerndoelen 36, 39, 40, 49 en 50.

Klik hier voor het lesmateriaal