Op 8 oktober 2021 is het de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs! Tijdens deze dag doen duizenden scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO mee aan een duurzame actie. Iedereen kan meedoen, waardoor scholen elkaar inspireren om aan te sluiten bij de duurzaamheidsbeweging en jongerenparticipatie stimuleren.

Er is mankracht, energie en arbeid nodig om alle aangeboden activiteiten, initiatieven en organisatie van de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs tot een succes te maken. De activiteiten die worden georganiseerd bestaan onder andere uit een voorleesactie, gratis lesmaterialen en debatten. We willen deze dag gratis aanbieden aan het onderwijs en daar kan jij aan bijdragen door partner te worden.

André DvdD 2018

 

'De voorleesactie biedt een uitgelezen kans om in gesprek te gaan over een actueel onderwerp met basisschoolleerlingen. Vele duizenden voorlezers (pabostudenten, burgemeesters, grootouders voor het klimaat, etc.) hebben dit afgelopen tien jaar al in de praktijk gebracht. We kijken uit naar nieuwe gesprekken!' – André de Hamer, medeoprichter en programmamanager van Duurzame PABO

Jongerenparticipatie

Heb jij als overheidsinstelling de ambitie om de jongere generatie mee te nemen in jouw beleid? Dan is dit de manier om te laten zien dat je deze groep serieus neemt. Jongeren worden te weinig gehoord en betrokken, terwijl er zo veel bij deze groep te behalen valt. Bovendien is uit een enquête van Klimaat in de Klas gebleken dat 86,6% van de scholieren vindt dat je op school meer zou moeten leren over (de gevolgen van) klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Genoeg redenen om duurzaamheid een vaste plek te geven in het onderwijs.

Wij, als organisatie van de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs, weten hoe we kinderen en jongeren van 4 tot en met 20 jaar het beste kunnen bereiken en betrekken. Zo hebben wij nauw contact met organisaties zoals Youth for Climate en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Partner worden

Als partner van de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs draag je bij aan het inspireren van alle scholen en leerlingen in Nederland in het zetten van stappen richting een duurzame toekomst. Daarnaast stimuleer je jongerenparticipatie bij het thema duurzaamheid en kan je concrete tips en inspiratie bieden aan de scholen in jouw omgeving.

Op dit moment krijgen we al steun van PABO’s, MBO’s, centra voor Natuur en Milieueducatie (NME), Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO), gemeenten en provincies. Doe jij ook mee?

Aanmelden als partner