Dit jaar steunen verschillende ambassadeurs de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs met ieder een eigen unieke achtergrond. Zo ook Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Graag stellen we hem aan je voor.

Werner Schouten Dag van de Duurzaamheid Onderwijs

Werner, wie ben je?

Naast toekomstmaker en student ben ik ook voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging.

Wat doet de Jonge Klimaatbeweging precies?

De Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt de stem van meer dan 100.000 jongeren die zich zorgen maken over gevaarlijke klimaatverandering en kansen en oplossingen aandragen om hier wat tegen te doen. Daarnaast werken we aan bewustwording met campagnes zoals ‘Kies voor het klimaat’ en via gastlessen door het hele land genaamd ‘JKBonTour’. Zo proberen we het klimaat-en duurzaamheidsbeleid ambitieuzer te maken.

Zet je je ook op andere vlakken nog in voor het klimaat?

Zeker. Ik zit daarnaast in de maatschappelijke adviesraad VNCI, de brancheorganisatie van de chemische industrie. Binnenkort trek ik met een theatershow door het land met de titel: “Klimaatspiegel”. Waar dit over gaat? Juist, het klimaat. Hiermee hoop ik dat we echt meer naar onszelf durven te gaan kijken en gaan denken: wat is mijn aandeel aan de klimaatcrisis?

Waarom ben je ambassadeur van de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs?

Jongeren zijn nog een onbeschreven blad. Ze hebben een vloeibaar waardepatroon. Hen wil ik helpen inspiratie te geven. “Het is toch logisch dat je wanneer je opgroeit spelregels meekrijgt hoe je binnen de grenzen van de planeet kunt leven? Ieder mens zou zich moeten leren ontplooien binnen die grenzen, volgens de spelregels. Die spelregels krijgen we alleen te weinig aangeleerd. Docenten hebben daar een belangrijke rol.”

Wat hoop je dat leerlingen en docenten meekrijgen op deze dag?

“Ik hoop jongeren en kinderen de spelregels mee te geven om te leven binnen de grenzen van de aarde. Er zijn veel sociale normen: je eet met je mond dicht, je smakt niet. Waarom zijn die er niet voor klimaat? En natuurlijk hoop ik mee te geven dat ze denken: een beter klimaat begint overal, bij de Shelldirecteur, de politiek én bij mij. En dat een kind, puber of student daar morgen (of zelfs vandaag al) iets aan gaat doen.”

Ook bijdragen?

Wil je ook met jouw school werken aan duurzaam onderwijs? 

Ik wil ook bijdragen