Het Corona virus laait helaas de afgelopen tijd weer op en dat betekent dat wij ook op de Dag van de Duurzaamheid daar uitermate voorzichtig mee om moeten gaan. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Gezondheid is ook onderdeel van duurzaamheid (Sustainable development goals 3: goede gezondheid en welzijn), laten we op de Dag van de Duurzaamheid onze verantwoordelijkheid nemen. Wij adviseren de regels van de regering, RIVM en veiligheidsregio’s te volgen: Zorg voor zo min mogelijk contactmomenten; Kom niet meer dan met 30 personen binnen bijeen;  Was goed en veel je handen en Ventileer voldoende.
  • Voor het voorlezen op een basisschool geldt dan ook dat we met niet meer dan 30 personen bijeen komen. Leerlingen van de basisscholen dragen geen mondkapje, wij adviseren de voorlezer dat wel te doen (tijdens het voorlezen met voldoende afstand kan even het kapje af, zo denken wij).
  • Als het niet nodig is om naar een bijeenkomst te gaan, doen het dan niet. Zo voorkomen we extra reiskilometesr in OV of met de auto en dat is weer duurzaam! De live cast in pakhuis De Zwijger op 12 oktober kan life bijgewoond worden door max 30 personen, er is daar voldoende ruimte om afstand te houden, maar digitaal kan je de live cast ook volgen.
  • Het congres over duurzaamheid in het basisonderwijs en eenzelfde congres voor het voortgezet onderwijs is uitgesteld naar het voorjaar van 2021. Wel komt er een webinar op 14 oktober van Duurzaamheid in het voortgezet onderwijs.