Wendela van Asbeck is bijna 4 jaar werkzaam bij de Plastic Soup Foundation. Deze stichting is tien jaar geleden opgericht in Nederland, met als doel om iedereen bekend te maken met het verschijnsel van de plasticsoep en die bij de bron te stoppen. Met 25 gedreven mensen doen zij er alles aan om hun doel ‘’geen plastic in ons water en ons lichaam!’’ te bereiken.

Wendela is verantwoordelijk voor de educatie binnen de Plastic Soup Foundation. Dit is dan ook meteen de link met de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs. De stichting neemt voor het eerst deel aan deze dag om zoveel mogelijk kinderen te bereiken met hun lesmateriaal. Daarnaast willen ze  kinderen bewustmaken van de problematiek en laten zien wat zij hier zelf aan kunnen doen. Het gaat bovendien om hun toekomst en daar helpt de Plastic Soup Foundation graag aan mee.

Plastic Soup Foundation Wendela van Asbeck

Lesmaterialen

Plastic Soup Foundation gaf al gastlessen, maar biedt nu ook gratis lesmaterialen voor zowel het primair, als voortgezet onderwijs. Voor het primair onderwijs zijn dit fysieke pakketten en voor het voortgezet onderwijs digitaal, zodat zij hier zelfstandig mee aan de slag kunnen. Het pakket voor middelbare scholen bestaat uit een introductie les met 14 challenges. Binnenkort wordt hier ‘’plastic fashion’’ als 15e aan toegevoegd. Deze challenges sluiten aan bij verschillende vakken zoals aardrijkskunde of biologie. Op deze manier kunnen docenten hun les verbinden aan een challenge binnen hun vakgebied.  

Sustainable Development Goals

Plastic Soup Foundation richt zich op zeven verschillende SDG’s, want plasticsoep gaat niet alleen over bescherming van zeeën en oceanen (SDG 14), maar over veel meer dan dat. Zo worden de ecosystemen op zee en land ook bedreigd door plastics en microplastics. Dit heeft onder andere als gevolg dat dieren kunnen stikken, niet genoeg voedsel binnen krijgen en dat koraal ziek kan worden. Daarnaast kost het produceren van plastic veel energie; ongeveer 10 procent van de jaarlijkse productie van fossiele brandstoffen: de helft om plastic van te maken, de andere helft als brandstof. Het aanpakken van de klimaatverandering (SDG 13) bereik je door een absolute reductie van plastic. Kortom: plastic is overal om ons heen, dus daar moet wat aan gebeuren.