Eén van de activiteiten  voor het voortgezet onderwijs tijdens de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs, is de Biomimicry challenge. Tijdens deze challenge is de natuur jouw leermeester en ga je met ‘menselijke’ uitdagingen op zoek naar antwoorden door te kijken naar planten en dieren. Maar om deze challenge te winnen moet je natuurlijk wel eerst weten wat biomimicry nou eigenlijk is.

Biomimicry

Wanneer er letterlijk gekeken wordt naar de betekenis van het woord ‘’biomimicry’’ is het een samentrekking van het Griekse woord bios, wat ‘leven’ betekent en het Griekse woord mimesis, wat ‘imiteren’ betekent. Voeg deze twee woorden samen en je hebt ‘het leven imiteren’. Deze term is als eerste gebruikt door de bioloog Janine Benyus in haar boek ‘Biomimicry, innovation inspired by nature’ uit 1997.

In dit boek geeft Janine Benyus de volgende definitie aan biomimicry:

  • De natuur als model. Gebruik de natuur als inspiratie om problemen op te lossen die er in de menselijke maatschappij leven.
  • De natuur als maatstaf. Biomimicry past ecologische maatstaven toe om de passendheid en/of geschiktheid van innovaties te bepalen.
  • De natuur als mentor. Er moet gekeken worden wat we van de natuur kunnen leren en niet meer naar wat we uit de natuur kunnen halen. Er moet anders worden gekeken naar de natuur.

Biomimicry gaat dus in de essentie over het afkijken bij de natuur op het gebed van ontwerpen, processen en systemen. Er is immers al 3,8 miljard jaar leven op de planeet, dus waarom zouden we daar niet naar kijken en ervan gaan leren?

biomimicry leaf

De biomimicry challenge

Nu je een beter beeld hebt bij het begrip ‘’biomimicry’’ is het tijd om te kijken wat je gaat doen tijdens de biomimicry challenge. De challenge is opgebouwd in 6 modules van elk twee lesuren. Tijdens de challenge leer je kijken naar de natuur; je gebruikt de natuur als mentor. De vraag ‘’Hoe kan jij de kennis van de natuur vertalen naar een oplossing voor onze menselijke problemen?’’ ga je met behulp van de biomimicry challenge beantwoorden. Je leert tijdens de opdracht wat biomimicry is, wat je er mee kunt doen en op welke manieren je dit kunt toepassen.

Zie jij het zitten om de Biomimicry challenge uit te voeren tijdens de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs? Kijk dan op de activiteitenpagina en download het lesmateriaal. Naast de Biomimicry Challenge hebben wij op deze pagina nog meer activiteiten waar je je voor kunt aanmelden.