Dit jaar steunen verschillende ambassadeurs de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs met ieder een eigen unieke achtergrond. Zo ook Maurits Groen, die zich een 'Serial sustainability entrepreneur' noemt op zijn LinkedIn profiel. Hij heeft boeken geschreven, werkte voor een radioprogramma, fungeert als inspirator en motivator en kan zeggen dat hij zijn hele carrière gewijd heeft aan zijn passie voor duurzaamheid.

maurits groen

Waarom ben je ambassadeur van de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs?

Het is te gek dat duurzaamheid maar een ontzettend kleine plek heeft in het onderwijs. We bereiden de jeugd te weinig voor op de toekomst. Bij economie leer je nu bijvoorbeeld voornamelijk over de lineaire economie, terwijl dat al lang niet meer is hoe we nu denken en werken, denk aan onderwerpen als circulariteit, lokaal versus internationaal en eerlijke prijzen. Nu verkopen we stenen voor brood.

We kunnen in het onderwijs vakken veel meer in samenhang onderwijzen. Eigenlijk schiet het onderwijs schromelijk tekort. Dat reken ik docenten niet persoonlijk aan, maar wel de politiek. Mijn generatie heeft er een puinhoop van gemaakt. Het minste wat we kunnen doen is de komende generatie goed voor te bereiden.

Wat is je droom voor de leerlingen van nu?

Ik gun leerlingen integraal, samenhangend onderwijs over de wereld van morgen. Toekomstgericht, over zowel kennis als vaardigheden. Aan dat laatste besteden we nu te weinig aandacht. Omdat ontwikkelingen zo enorm snel gaan, heb je (sociale) vaardigheden nodig om dingen aan te kunnen relateren. En een kader. Bijvoorbeeld hoe je je voetafdruk kunt verkleinen? Hoe kun je internationaal met elkaar samenwerken? Wanneer maak je een duurzame keuze?  

Wat voor tip wil je docenten geven voor vrijdag 8 oktober?

Docenten hebben het druk. Zij kunnen niet in hun eentje het systeem veranderen,  maar hebben desondanks een enórme invloed! Wat je doet is ontzéttend relevant. Kinderen, jongeren en studenten staan namelijk nog heel erg open. En daarom heeft alles wat je uitdraagt – indirect en soms direct – invloed op hen. Iedereen herinnert zich nog precies welke leerkrachten voor jou het verschil gemaakt hebben. Het vak van leerkracht is één van de leukste en belangrijkste beroepen die er maar zijn. Misschien besef je het niet, maar door een duurzame lesactiviteit te doen op 8 oktober, kun je, al is het bij vier leerlingen, een vlammetje ontsteken waarmee zij later of nu al wezenlijk verschil maken. Wie weet gaan ze werken in de duurzaamheid, of overtuigen ze hun ouders ervan om zonnepanelen te nemen. Je hebt echt ongelooflijke ‘life changing’ effecten op hoe mensen de wereld in gaan.

Waar ben je zelf te vinden op vrijdag 8 oktober?

In de klas! Ik ga voorlezen via de Voorleesactie, op een basisschool in Amsterdam of Haarlem, dat gaan we nog precies afspreken. Ik verheug me erop om gesprekken te voeren met de leerlingen.

Doe ook mee!

Kijk hier  voor inspiratie voor een activiteit óf meld hier  zelf een activiteit aan!