Toegang: Openbaar
Afbeelding:
Provincie: Landelijk
Onderwijstype: Basisonderwijs

De Voorleesactie is een laagdrempelige actie om aan de slag te gaan met duurzame ontwikkeling in de klas. De actie valt precies in de Kinderboekenweek. Die heeft dit jaar als thema ‘Worden wat je wil’. Dat gaat, net als duurzaamheid, over toekomst. Tijdens de Voorleesactie lees je een verhaal voor uit zo’n boek. En het zou mooi zijn als je meer doet dan alleen voorlezen. Leren voor duurzame ontwikkeling is een mooi startpunt voor een project of lessenserie, activerend, geïntegreerd onderwijs in jouw klas. We dagen je uit om rondom het door jouw gekozen verhaal zo’n project vorm te geven!

Duurzame PABO heeft een reeks boeken uitgegeven rondom duurzame thema’s. Deze boeken staan op de website van Duurzame PABO en zijn als pdf digitaal beschikbaar.

Download de voorleesboeken

logo duurzame pabo